615 lượt xem

Khoá lễ tụng Kinh Địa Tạng Đà La Ni chùa Vạn Niên đầu năm 2022 cứu độ chúng sinh khổ đau hoạn nạn

https://youtu.be/gXwo7V7cDZc Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng  với Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và...
[Đọc tiếp]
1019 lượt xem

Lễ Giải hạn, Cầu an đầu năm Nhâm Dần 2022

Một năm cũ đi qua với bao vất vả, nặng nhọc, lo âu phiền muộn. Năm mới đến, lòng người...
[Đọc tiếp]

Chùa Vạn Niên