607 lượt xem

Hướng con trẻ theo lời dậy của Đức Phật

Áp dụng lời dạy của Đức Phật vào con trẻ đã và đang được nhiều gia đình ứng dụng để...
[Đọc tiếp]
135 lượt xem

Công đức niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần

Kinh Niết Bàn nói: " Một tiếng niệm Phật phân làm mười sáu phần công đức. Nếu có một người...
[Đọc tiếp]
730 lượt xem

Vì sao chúng ta cần hộ trì chư Tăng?

Hộ trì chư Tăng để hoằng dương Chánh pháp, giữ gìn Tam bảo trường tồn, nương tựa Tăng thực hành...
[Đọc tiếp]
1287 lượt xem

Tại sao cả đời xây chùa, bố thí, cúng dường mà không có công đức?

Vì sao vua Lương Võ Đế cả đời xây chùa, bố thí, cúng dường mà không có công đức? Ngày...
[Đọc tiếp]
641 lượt xem

Gieo duyên Phật pháp cho con

Con hư ba mẹ không biết, cô giáo không biết, ông bà không biết nhưng Phật đều thấy hết, Phật...
[Đọc tiếp]
334 lượt xem

Quả báo thông ba đời, chuyển biến do tâm

Phải biết: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”. Trồng cỏ dại chẳng thể được hạt thóc ngon, trồng...
[Đọc tiếp]
1479 lượt xem

CÔNG ĐỨC DÂNG HOA CÚNG DƯỜNG PHẬT

Hoa còn là một biểu pháp, nhân vì những khí vật trong nhà Phật đều có hàm ý tiêu biểu:...
[Đọc tiếp]
391 lượt xem

Một nhân sinh nhiều quả

Gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Nhờ công đức bố thí bát cơm này,...
[Đọc tiếp]
1749 lượt xem

Ngũ Phương Phật (Ngũ Trí Như Lai) gồm những ai? Có ý nghĩa gì?

Ngũ Phương Trí Phật hay Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Phật, Ngũ Thiền Định Phật gồm năm vị Phật là...
[Đọc tiếp]
714 lượt xem

Để dứt trừ ba nghiệp cần tu sám hối

Phàm là người sinh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai...
[Đọc tiếp]