827 lượt xem

Gieo duyên Phật pháp cho con

Con hư ba mẹ không biết, cô giáo không biết, ông bà không biết nhưng Phật đều thấy hết, Phật...
[Đọc tiếp]
447 lượt xem

Quả báo thông ba đời, chuyển biến do tâm

Phải biết: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”. Trồng cỏ dại chẳng thể được hạt thóc ngon, trồng...
[Đọc tiếp]
2359 lượt xem

CÔNG ĐỨC DÂNG HOA CÚNG DƯỜNG PHẬT

Hoa còn là một biểu pháp, nhân vì những khí vật trong nhà Phật đều có hàm ý tiêu biểu:...
[Đọc tiếp]
506 lượt xem

Một nhân sinh nhiều quả

Gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Nhờ công đức bố thí bát cơm này,...
[Đọc tiếp]
2032 lượt xem

Ngũ Phương Phật (Ngũ Trí Như Lai) gồm những ai? Có ý nghĩa gì?

Ngũ Phương Trí Phật hay Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Phật, Ngũ Thiền Định Phật gồm năm vị Phật là...
[Đọc tiếp]
820 lượt xem

Để dứt trừ ba nghiệp cần tu sám hối

Phàm là người sinh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai...
[Đọc tiếp]
700 lượt xem

Để Thành Một Phật Tử

LỜI NÓI ĐẦU Muốn thành một Phật tử, trước hết phải quy y Tam Bảo. Và muốn quy y Tam...
[Đọc tiếp]
1183 lượt xem

Chùa Vạn Niên – Ngôi cổ tự ngàn năm ở đất Hà Thành

Chùa Vạn Niên nằm soi bóng bên hồ Tây, thuộc địa phận phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. chùa...
[Đọc tiếp]
870 lượt xem

Vẻ đẹp linh thiêng của Chùa Vạn Niên

Hà Nội được coi là mảnh đất của những di tích văn hoá lâu đời, mang linh hồn của người...
[Đọc tiếp]
527 lượt xem

Sám nguyện

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,  https://www.youtube.com/watch?v=EVFJ6rGlMP0 Đã bao phen sanh tử...
[Đọc tiếp]

Chùa Vạn Niên