816 lượt xem

TĂNG NI PHẬT TỬ CHÙA VẠN NIÊN TỔ CHỨC TỤNG KINH PHẬT ĐẢN

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

241 lượt xem

Vạn linh tự linh thiêng bên Hồ Tây

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

667 lượt xem

Chùa Vạn Niên: Di sản văn hóa đặc sắc vùng đất Thăng Long

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

54 lượt xem

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

66 lượt xem

Tụng kinh Phổ Môn

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

335 lượt xem

Bài khấn nguyện sám hối vào tối 14 và 30 hàng tháng

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

125 lượt xem

Om Mani Pad Me Hum

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

286 lượt xem

Khóa lễ Mông Sơn Thí Thực

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

175 lượt xem

Thần chú Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn của Địa Tạng Bồ Tát

Trụ Trì Chùa Vạn Niên