158 lượt xem

Kinh DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

139 lượt xem

Khóa lễ giải hạn, cầu an đầu năm Nhâm Dần

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

603 lượt xem

KỆ TỪ BI SÁM HỐI SỬA ĐỔI BẢN THÂN TIÊU TRỪ NGHIỆP DỮ

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

643 lượt xem

Thần chú Đức Liên Hoa Sinh

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

8512 lượt xem

TĂNG NI PHẬT TỬ CHÙA VẠN NIÊN TỔ CHỨC TỤNG KINH PHẬT ĐẢN

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

598 lượt xem

Vạn linh tự linh thiêng bên Hồ Tây

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

1434 lượt xem

Chùa Vạn Niên: Di sản văn hóa đặc sắc vùng đất Thăng Long

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

301 lượt xem

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

393 lượt xem

Tụng kinh Phổ Môn

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

Chùa Vạn Niên