1128 lượt xem

Bài khấn nguyện sám hối vào tối 14 và 30 hàng tháng

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

711 lượt xem

Om Mani Pad Me Hum

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

555 lượt xem

Khóa lễ Mông Sơn Thí Thực

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

1555 lượt xem

Thần chú Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn của Địa Tạng Bồ Tát

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

975 lượt xem

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

1183 lượt xem

Phật thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

738 lượt xem

KHÓC TỔ GIÁNG VIÊN MINH

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

1135 lượt xem

Phật ở đây bên con

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

1331 lượt xem

Các Câu Thần Chú Tiếng Phạn Nổi Tiếng Trong Phật Giáo

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

Chùa Vạn Niên