Phật thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội

1248 lượt xem

Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni là bản kinh bảo hộ trẻ em. Ngoài ra, sức phá ác nghiệp của kinh này cực lớn, đặc biệt dành cho những ai trót nhỡ phá thai, muốn sám hối và giải nghiệp phá thai. Bạn xem nội dung kinh Phật thuyết, rồi theo đó mà đọc tụng, lợi lạc vô cùng! 

 

Nguồn youtube

Phật thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Phật thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội 39

Chùa Vạn Niên