527 lượt xem

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT – LINH QUANG BẢO KHÍ

Trong kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni có ghi Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức...
[Đọc tiếp]
306 lượt xem

Thích Ca Tam thánh

Thích Ca Tam thánh còn được gọi là Hoa Nghiêm Tam thánh, Đức Phật Thích Ca ở giữa, Bồ tát...
[Đọc tiếp]
336 lượt xem

Đông Phương Tam Thánh

Đông Phương Tam Thánh còn được gọi là Dược Sư Tam Tôn gồm Đức Phật Dược Sư và 2 vị...
[Đọc tiếp]
481 lượt xem

Sám hối và các hình thức sám hối

  Căn bản của sự tu hành là sửa đổi những điều dở, nếu chúng ta không còn dở thì...
[Đọc tiếp]
431 lượt xem

Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí ngài dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sinh mười phương...
[Đọc tiếp]
2699 lượt xem

Ý nghĩa của Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật.

Người Phật tử, nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật, thì cũng chưa có thể gọi là thuần thành. Người...
[Đọc tiếp]
1441 lượt xem

KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA

Kinh Phật cho người tại gia được tuyển dịch từ kinh tạng Pali và một số từ kinh điển đại...
[Đọc tiếp]
2014 lượt xem

NGÀI TILOPA

Đệ nhất Guru của nhân loại, hành giả Du Già người Thiên Trúc (hay Thánh)Tilopa, người thọ sự trực chỉ...
[Đọc tiếp]
1943 lượt xem

Có duyên mới gặp hết duyên khó mà tìm

Hầu hết những người ta gặp trên đời đều do nhân duyên, thế nên dù người ta có phạm sai...
[Đọc tiếp]
1512 lượt xem

BA MƯƠI BA THỂ QUAN ÂM GẦN GŨI NHẤT TRONG DÂN GIAN

Sự thị hiện của Đức Quan Âm trong sắc tướng Đại Bồ tát cứu khổ thường được ghi nhận qua...
[Đọc tiếp]

Chùa Vạn Niên