4775 lượt xem

KHÓA LỄ PHỔ THÔNG

KHÓA LỄ PHỔ THÔNG  (Chư Kinh nhật tụng ) *** Nhất thiết cung kính Nhất tâm đỉnh lễ thập phương...
[Đọc tiếp]
1714 lượt xem

KINH DƯỢC SU THẤT PHẬT BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC Phần 1

Đàn Dược - Sư tại Chùa Vạn Niên, Tây Hồ, Hà Nội     KINH DƯỢC SƯ THẤT PHẬT BẢN...
[Đọc tiếp]
793 lượt xem

Phần 6: ĐẠI BI TÂM SÁM

ĐẠI BI TÂM SÁM Nam – mô QUÁN – THẾ - ÂM  Bồ - tát. Hết thảy Tam – Bảo...
[Đọc tiếp]
33424 lượt xem

Kinh Phổ Môn

CHÙA VẠN NIÊN ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN – TÂY HỒ - HÀ NỘI KINH PHỔ MÔN SOẠN GIẢ Hòa thượng...
[Đọc tiếp]

Chùa Vạn Niên