556 lượt xem

CON MA MẶC ÁO TU || THẦY THÍCH TRÍ QUẢNG

https://www.youtube.com/watch?v=tioSVrj4ANg&feature=emb_rel_err
[Đọc tiếp]
4757 lượt xem

Chữ Vạn có nghĩa là gì?

Chữ vạn là một trong 32 tướng tốt của đức Phật. Đây là biểu thị công đức của Phật. Sở...
[Đọc tiếp]
637 lượt xem

Thuyết giảng A Di Đà Kinh Yếu Giải

Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,...
[Đọc tiếp]
1477 lượt xem

Ý nghĩa và cách tu tập trong kinh Dược Sư

TT. Thích Tiến Đạt thuyết giảng về "Ý nghĩa và cách tu tập trong kinh Dược Sư"  https://www.youtube.com/watch?v=r2qsjFQ05jU Nguồn Youtube...
[Đọc tiếp]
11249 lượt xem

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là thần chú nổi tiếng và mạnh mẽ trong Phật giáo. Thần chú có...
[Đọc tiếp]
2652 lượt xem

Thần chú Lục Độ Phật Mẫu: Om Tara Tuttare Ture Soha

Thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu Om Tara Tuttare Ture Soha https://www.youtube.com/watch?v=juGIEXAFXsA Thần chú Lục Độ Phật Mẫu...
[Đọc tiếp]
3948 lượt xem

Ý nghĩa về thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Om Muni Muni Maha Muniye Soha https://www.youtube.com/watch?v=hpbVibTXjuM Ý nghĩa về thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu  OM –...
[Đọc tiếp]
4004 lượt xem

Ý Nghĩa Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Oai lực hùng dũng, Khai mở trí huệ, phá tan vô...
[Đọc tiếp]
3689 lượt xem

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát tiêu trừ nghiệp chướng

Địa Tạng Vương Bồ Tát  Thần chú Địa Tạng Vương Bồ tát là một trong những thần chú phổ biến...
[Đọc tiếp]
1805 lượt xem

CÁC LỢI ÍCH KHI TU TẬP PHÁP CỦA NGÀI MA LỢI CHI THIÊN

Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Bồ Tát Đà La Ni (ĐTK_No.1255) ghi chép là: Lúc đó Đức Thế Tôn...
[Đọc tiếp]