Thuyết giảng A Di Đà Kinh Yếu Giải

731 lượt xem

Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Đại Từ Ân – Trường Trung cấp Phật học Hà Nội: Thuyết giảng A Di Đà Kinh Yếu Giải 

 

 

 

 

Chùa Vạn Niên