839 lượt xem

Kinh bốn Ân lớn

Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian và xuất thế gian....
[Đọc tiếp]
716 lượt xem

Kinh Pháp hoa – Giản yếu và Tiểu bản

“Giữa nhiều tiếng nói Pháp hoa, tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tiếng nói từ trong tâm của...
[Đọc tiếp]
702 lượt xem

Khóa lễ Phật Mẫu Chuẩn Đề

Chuẩn Đề được dịch âm từ các tên Phạn là Cundī, Cuṅdhe, Śuddhe v.v…, và được phiên dịch theo các...
[Đọc tiếp]
451 lượt xem

Bài kinh Bảy loại vợ

https://www.youtube.com/watch?v=slIRhN5rFLU&list=UULFhJC_VLiusoZYfnTDTlEyNw&index=19 Bài kinh Bảy loại vợ - Kinh Tăng Chi bộ Chính tôi được nghe, một buổi sáng nọ, Đức...
[Đọc tiếp]
954 lượt xem

Khai thị cho Phật tử mới Quy y

CHO PHẬT TỬ MỚI QUY Y (Trích trong “Nghi lễ Quy Y Tam Bảo” của Chùa Vạn Niên) Phần I –...
[Đọc tiếp]
1916 lượt xem

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng  với Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ...
[Đọc tiếp]
850 lượt xem

KINH PHỔ MÔN

[Đọc tiếp]
2563 lượt xem

KINH A DI ĐÀ HUÂN TU

[Đọc tiếp]

Chùa Vạn Niên