460 lượt xem

Khóa lễ Phật Mẫu Chuẩn Đề

Chuẩn Đề được dịch âm từ các tên Phạn là Cundī, Cuṅdhe, Śuddhe v.v…, và được phiên dịch theo các...
[Đọc tiếp]
285 lượt xem

Bài kinh Bảy loại vợ – Kinh Tăng Chi bộ

Bài kinh Bảy loại vợ - Kinh Tăng Chi bộ Chính tôi được nghe, một buổi sáng nọ, Đức Phật...
[Đọc tiếp]
772 lượt xem

Khai thị cho Phật tử mới Quy y

CHO PHẬT TỬ MỚI QUY Y (Trích trong “Nghi lễ Quy Y Tam Bảo” của Chùa Vạn Niên) Phần I –...
[Đọc tiếp]
1513 lượt xem

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng  với Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ...
[Đọc tiếp]
684 lượt xem

KINH PHỔ MÔN

[Đọc tiếp]
1770 lượt xem

KINH A DI ĐÀ HUÂN TU

[Đọc tiếp]
2180 lượt xem

Nghi thức tụng kinh Đại thừa

Tôn giáo nào cũng có những nghi thức hành lễ, đạo Phật không thoát ra ngoài thông lệ đó. Vì...
[Đọc tiếp]
560 lượt xem

KINH HOA NGHIÊM PHỔ HIỀN BỒ TÁT

     Còn nữa
[Đọc tiếp]