660 lượt xem

Những điều Phật đã dạy

“Những điều Phật đã dạy” là một trong những quyển sách nói về Phật học bán chạy nhất ở các...
[Đọc tiếp]
2708 lượt xem

Ý nghĩa Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy...
[Đọc tiếp]

Chùa Vạn Niên