915 lượt xem

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

                
[Đọc tiếp]
1679 lượt xem

Kinh Di Giáo Thượng Tọa Thích Tiến Đạt

Kinh Di Giáo Kinh Di Giáo là một trong những bản kinh căn bản mà người xuất gia nào cũng...
[Đọc tiếp]
1929 lượt xem

Quy Sơn Cảnh Sách

Quyển Qui Sơn Cảnh Sách là một quyển luận của Thiền sư Linh Hựu. Do Ngài ở tại núi Qui,...
[Đọc tiếp]
1383 lượt xem

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đấng Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các chư thiên ở cung trời Đâu...
[Đọc tiếp]
3189 lượt xem

Ý nghĩa cơ bản của 8 bộ kinh Phật thường tụng

Mỗi tập kinh Phật thuyết ra đều có ý nghĩa giáo huấn tùy với căn cơ của chúng sinh. Do...
[Đọc tiếp]
1142 lượt xem

Ý nghĩa của việc tụng Kinh Dược sư và niệm Phật Dược sư

Vào những ngày đầu năm, hầu hết các chùa đều trì tụng kinh Dược Sư để cầu bình an và...
[Đọc tiếp]
1179 lượt xem

10 đầu sách hay Phật Giáo nên đọc

Phật giáo hiện là một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, với mục đích hướng con người đến...
[Đọc tiếp]
526 lượt xem

Những điều Phật đã dạy

“Những điều Phật đã dạy” là một trong những quyển sách nói về Phật học bán chạy nhất ở các...
[Đọc tiếp]
2425 lượt xem

Ý nghĩa Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy...
[Đọc tiếp]