KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA

1441 lượt xem

Kinh Phật cho người tại gia được tuyển dịch từ kinh tạng Pali và một số từ kinh điển đại thừa …Bộ kinh này chỉ dành cho giới Phật tử, vốn mưu cầu sự nghiệp, phước báu, hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc mình có cho những người hữu duyên….

Chùa Vạn Niên