Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Truyện Tranh) (ĐĐ. Thích Lệ Thiện dịch)

291 lượt xem

Người tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát sẽ có được cuộc sống an yên, gia đình hòa thuận, xóa bỏ, tiêu tan đi các hoạn nạn và thoát khỏi được những nghiệp chướng, tai ương.

 

 

 

 

Nguồn youtube

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Truyện Tranh) (ĐĐ. Thích Lệ Thiện dịch)

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Truyện Tranh) (ĐĐ. Thích Lệ Thiện dịch) 93

Chùa Vạn Niên