Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

1028 lượt xem

Trong số các thần chú Phật giáo thường được người Tây Tạng sử dụng,

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha Mantra) –

Om Muni Muni Maha Muniye Soha

một trong những thần chú phổ biến nhất.

 

 

Trong số các thần chú Phật giáo thường được người Tây Tạng sử dụng, thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha Mantra)

Om Muni Muni Maha Muniye Soha

Là một trong những thần chú phổ biến nhất. Cùng với một số thần chú khác, như những thần chú gắn liền với Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Tara Xanh, Lục Độ Phật Mẫu Tara.

OM  Phản chiếu nhận thức về vũ trụ xung quanh. Nó được sử dụng khi bắt đầu trong nhiều thần chú và có thể được coi là mở ra cho sự thật về điều gì sắp xảy ra.

MUNI  có nghĩa là hiền nhân hay người khôn ngoan.

MAHA có ý nghĩa tuyệt vời.

SOHA  có nghĩa lời chúc mừng.

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni có thể được coi là tinh túy của Đức Phật, bản chất của sự giác ngộ của Ngài.

Thần chú được cho là mang bản chất giác ngộ bằng chính âm thanh của các âm tiết. Một cái gì đó tràn đầy năng lượng nhưng khó giải thích.

Vì vậy, bản dịch chính xác đôi khi có thể có được trong kinh nghiệm của năng lượng thần chú chứ không phải là những gì chúng ta tập trung vào cái gọi là ý nghĩa của các từ.

Thần chú được miêu tả là “một âm thanh sáng tạo được coi là biểu hiện bản chất sâu xa nhất của sự hiểu biết về vạn vật”, do đó việc đọc thần chú “có thể gợi lên một cách công thức hoặc thậm chí là huyền diệu” một trạng thái siêu việt của tâm trí và năng lượng.

Ngoài ra, thần chú là âm thanh thuần túy của bài phát biểu khai ngộ. Đó là tiếng Phạn, chứ không phải tiếng Tây Tạng.

Trên thực tế, các bản dịch gần như không thể chuyển tải hết được ý nghĩa nội hàm của thần chú. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm là giải thích các âm tiết.

Đây là lời giải thích của Lama Zopa Rinpoche về thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:

TA YA THA Có nghĩa là như thế

OM tất cả tri thức về ba thân thể của một vị Phật và của cơ thể Thiêng liêng của Đức Phật. Hiểu biết về hai con đường giác ngộ (Phương pháp và Trí tuệ), và của hai chân lý (tuyệt đối và tương đối) có chứa tất cả sự tồn tại trong đó.

MUNI kiểm soát sự đau khổ của ba cõi thấp và về quan niệm sai lầm về bản ngã hiện hữu.

MUNI – Kiểm soát đau khổ của tất cả chúng sinh trong 6 cõi luân hồi và trên những tư tưởng tự ái ân.

MAHA MUNIYE  Kiểm soát những đau khổ gây ra bởi ảo tưởng tinh tế và qua tâm trí nhị nguyên.

SOHA  Để tâm trí tiếp nhận, hấp thụ và giữ các phước lành của thần chú.

Một câu trích từ Lama Thubten Yeshe:

“Đọc một câu thần chú … không có nghĩa là chỉ lặp lại giọng nói của những âm tiết.

Nhiều thiền giả niệm chú nhận ra rằng, hành động đọc thần chú vượt qua âm thanh và lời nói bên ngoài.

Nó giống như nghe một âm thanh tinh tế bên trong hệ thống thần kinh của chúng ta.”

Sử Dụng Thần Chú Của Phật Thích Ca Mâu Ni Trong Việc Thiền Định

Tia sáng của dòng ánh sáng từ hình tượng của Đức Phật trước mặt bạn.

Ánh sáng này đi vào cơ thể và nhanh chóng loại bỏ tất cả các năng lượng tiêu cực,

Che chướng và những trở ngại, giải phóng bạn để tiến bộ nhanh chóng trên con đường giác ngộ.

Hãy tưởng tượng ánh sáng này chảy không chỉ cho bạn, mà còn cho tất cả chúng sinh nằm trong không gian xung quanh bạn.

Hãy tưởng tượng rằng, tất cả họ đều nhận được cảm hứng và phước lành từ thần chú.

Do đó, khi bạn niệm thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nó cũng giống như một thực hành tích lũy công đức cho chính bạn.

Khi bạn trì tụng thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni, nghĩ rằng bạn đang tịnh hóa bản thân và tất cả chúng sinh trong sáu cõi.

Làm sạch tất cả các phiền não và nhận được tất cả những phẩm chất của Đức Phật.

 

Sau đó, một bản sao của Phật hấp thụ vào bạn, bạn sẽ biết mình phải làm gì để có thể giác ngộ giống như Phật Thích Ca.

Tuy nhiên, để đạt được trạng thái đó, bạn phải trải qua các tầng thiền cao cấp.

Bây giờ, hình dung mình là Phật Thích Ca, bạn “vận chuyển” chùm tia sáng từ mỗi lỗ chân lông của cơ thể.

Mỗi chùm sáng mang một vị Phật trên đầu và hấp thụ vào vô số chúng sinh, vô số cõi Ngạ quỹ, vô số thú vật, vô số con người và a-tu-la…mỗi người đều được thanh lọc.

Mỗi người trong số họ sẽ biết cần làm gì để trở thành Phật, và tất cả chư Phật đều hấp thụ vào bạn, trong trái tim của bạn.

Một cách khác để hình dung ra là tất cả chư Phật đi ra ngoài và hấp thụ vào họ, và tất cả chúng sinh đều được giác ngộ như Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nguồn Youtube

 

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni 69

Chùa Vạn Niên