Các Câu Thần Chú Tiếng Phạn Nổi Tiếng Trong Phật Giáo

1397 lượt xem

Trong Phật giáo, thần chú là một trong những mật chú giúp người trì tụng có được sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thỏai mái khi gặp khó khăn. Khi tụng thần chú , chúng ta nên giữ một tinh thần tích cực, lạc quan, hoan hỷ và cống hiến. Sau khi trì tụng hãy hồi hướng công đức cho tất thảy chúng sinh được giác ngộ và an lành, thể hiện tinh thần từ bi cao cả của Đức Phật.

1. Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Om Muni Muni Maha Muniye Soha

Trong các thần chú của Phật giáo thường được người Tây Tạng sự dụng, Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Om Muni Muni Maha Muniye Soha là một trong những thần chú phổ biến

 

2. Thần chú Đức Phật A DI ĐÀ 

Om Ami Dewa Hri

giúp tiêu trừ nghiệp xấu, tăng trưởng phước báu

3. Thần chú của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai)

4. Thần chú Dược Sư

5, Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

6. Lục tự đại minh chân ngôn

 

7. Thần Chú Lục Độ Phật Mẫu Green Tara

Còn nữa

Các Câu Thần Chú Tiếng Phạn Nổi Tiếng Trong Phật Giáo

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Các Câu Thần Chú Tiếng Phạn Nổi Tiếng Trong Phật Giáo 56

Chùa Vạn Niên