Khóa lễ Mông Sơn Thí Thực

601 lượt xem

Mông Sơn Thí Thực – Phóng Sinh Tu Phúc- Tạ Đàn 21 Ngày .

Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát

Nghi thức Trai đàn chẩn tế là phương thức siêu độ, bạt độ cô hồn, vong linh, âm linh mà ta thường thấy ở các chùa, tự viện và các tịnh thất hay làm vào những ngày lễ trọng. Đặc biệt là Trai đàn chẩn tế thường được tổ chức lớn nhằm vào việc siêu độ các vong linh mang tính cách (nhân văn xã hội) cao thượng đó là cầu siêu cho các hương hồn liệt sĩ, các vong linh tử nạn về an toàn giao thông, các vong linh thai nhi sản nạn, hoặc những nơi xảy ra tử nạn đông người…

 

Còn nữa

Khóa lễ Mông Sơn Thí Thực

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Khóa lễ Mông Sơn Thí Thực 37

Chùa Vạn Niên