3787 lượt xem

Năm nhân duyên hội đủ để Đức Phật đản sinh vào thế giới này

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

2449 lượt xem

Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

2366 lượt xem

Chúng Con Nhớ Mãi Ơn Thầy

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

5799 lượt xem

Phim Kinh Bi Hoa

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

2049 lượt xem

Nói dối nhiều tác hại

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

3238 lượt xem

Dưới Đài Sen (Trăng Tròn Tháng Tư) 

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

2271 lượt xem

Việt Nam Phật Giáo Phật Giáo sáng ngời

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

3925 lượt xem

SÁM NGUYỆN

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

2404 lượt xem

PHÚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

7909 lượt xem

PHÉP TẮC DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

Trụ Trì Chùa Vạn Niên

Chùa Vạn Niên