Dưới Đài Sen (Trăng Tròn Tháng Tư) 

3239 lượt xem

Từ vườn Lâm Tỳ Ni đấng Thế Tôn đản sanh.
Đóa Vô Ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương.
Thành Ca Tỳ La Vệ, gió reo vui ngời bừng sáng.

Người người hân hoan loan tin vui, Tất Đạt Đa thái tử ra đời…
Ánh sáng Như Lai, diệt tham sân si sáng soi đạo vàng.
Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Bổn Sư chúng con xin lạy Người.
Đạo vàng hương Từ Bi, đem đến cho mọi người.
Xóa tan đi ưu phiền sống vui trong Lục Hòa.
Lòng con nguyện tinh tấn, quyết đi theo đường chân lý.

Dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành…
Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con cúi xin lạy Ngài.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư chúng con xin quỳ kính.

Theo nguồn Youtube

 

 

 

Dưới Đài Sen (Trăng Tròn Tháng Tư) 

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Dưới Đài Sen (Trăng Tròn Tháng Tư)  29

Chùa Vạn Niên