PHÉP TẮC DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

7890 lượt xem

PHÉP TẮC DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

Quy y Tam bảo rồi, người Phật tử phải biết một số điều cần thiết để trợ duyên cho việc tu học của mình được phước huệ đầy đủ,

sự lý viên dung. Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai

sáng. Mặc dù đạo Phật có bề dày lịch sử phong phú, đầy những giá trị, điều cần thiết đối với người học Phật ngày nay vẫn là

làm thế nào để ứng dụng lời đức Phật dạy vào đời sống hàng ngày. Quyển Phép tắc Phật Tử Tại Gia này giúp tôi hiểu tầm ảnh

hưởng của đạo Phật đối với cuộc sống thường nhật của con người. Nó có thể được xem như quyển sổ tay hướng dẫn chúng ta

sống cuộc đời theo chánh pháp. Các nguyên tắc này được trình bày giản dị, dễ hiểu, nhưng cống hiến những kiến thức cần thiết

không chỉ để đọc mà còn để ứng dụng. Việc thực hiện đúng vai trò của Phật tử ngày nay là một thách thức lớn đối với mọi

người, và quyển sách này như là bước đường đáp ứng thách thức đó. Bằng giáo pháp, đạo Phật sẽ dìu dắt bạn trong cuộc hành

trình tìm ra chánh đạo.  Đó là điểm vĩ đại của giáo pháp đức Phật. Giáo pháp đó vẫn luôn phù hợp với mọi thời đại.

 

 

 

 

 

 

PHÉP TẮC DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 PHÉP TẮC DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA 50

Chùa Vạn Niên