Phim Kinh Bi Hoa

5799 lượt xem

KINH BI HOA

Được dàn dựng hoành tráng bằng thể loại phim hoạt hình,

Đây chắc chắn là lựa chọn cho cả người lớn lẫn trẻ em, cả Phật giáo lẫn không tôn giáo.

Qua bộ phim, chúng ta không khỏi kinh ngạc, cũng như kính ngưỡng sự vĩ đại của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như các Ngài A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát… đồng thời hiểu được, làm thế nào để trở thành các Đức Phật, các Đại Bồ Tát giống như các ngài, đó chính là lập Bồ Đề nguyện.

Đây là  bộ kinh vô cùng cảm động, kể về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. cùng tiền kiếp Phật A Di Đà, tiền kiếp của Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng tiền kiếp của hàng ngàn vị Bồ Tát nổi tiếng khác như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát…

KINH BI HOA- p2 – sai lầm chết người trước khi thành Bồ Tá

KINH BI HOA- p3 – Thật không ngờ Phật A Di Đà chính là do Phật Thích Ca khuyến hóa mới lập nguyện

KINH BI HOA – p4 – Đây chính là câu nói “kinh điển” khiến Ngài trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát

KINH BI HOA – p5 – sự thật về quá khứ của Phổ Hiền Bồ Tát

KINH BI HOA -p6 – tại sao các vị ấy có thể thành Phật ?

KINH BI HOA – p7 – tại sao các vị ấy lại thành Phật ở cõi Ta Bà ?

 

 

 

 

 

 

 

Phim Kinh Bi Hoa

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Phim Kinh Bi Hoa 53

Chùa Vạn Niên