Chúng Con Nhớ Mãi Ơn Thầy

2346 lượt xem

Thuở xưa nơi đây đá sỏi hiu đìu
Chuông chùa bao năm không tiếng ngân vang.
Nhưng nhờ nhân duyên Thầy về đây
Tích chùa xưa cũ được dựng xây

Mỗi sớm mỗi chiều làng quê nghe tiếng chuông vang.
Thầy ơi! Bao năm vất vả nhọc nhằn
Chí nguyện Thầy tu vượt mọi khó khăn.
Đức Thầy thanh cao độ đàn con

Chỉ dạy ân cần tiếng ôn tồn
Đưa con vào Đạo vượt mê đến nơi Giác Ngộ.
Thầy ơi lòng Thầy từ bi độ chúng sinh
Như ánh mặt trời buổi bình minh

Xóa tan đêm mờ bao mịt mù đều tan biến hết.
Thầy ơi đệ tử hôm nay thầm ước mong
Chí nguyện của Thầy được thành công
Chư Phật gia hộ Thầy mạnh khỏe – chánh Pháp hoằng truyền.

Giờ đây lòng con thầm ước nguyện rằng
Đạo hạnh của Thầy từ bi độ khắp muôn nơi
Cho hậu học con được noi theo
Gương Thầy sáng ngời chí kiên cường
Chúng con xin phát nguyện – học tu nhớ mãi ơn Thầy.

 

Theo nguồn Chùa Khai Nguyên

 

 

 

 

 

Chúng Con Nhớ Mãi Ơn Thầy

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Chúng Con Nhớ Mãi Ơn Thầy 69

Chùa Vạn Niên