KỆ TỪ BI SÁM HỐI SỬA ĐỔI BẢN THÂN TIÊU TRỪ NGHIỆP DỮ

579 lượt xem

Chúng ta sinh ra đã là con người hiện hữu ở thế gian này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ thì không ai có thể hoàn thiện trọn vẹn trong cuộc sống mà không mắc phải lỗi lầm bởi ba nghiệp gây nên. Vì cõi này vốn là cõi trần, là cõi ta bà còn nhiễm đầy những ô trược của thế gian.

Ở trong bụi tất phải lấm bụi, bụi vô minh lâu đời nhiều kiếp từ những ý nghĩ, hành động và lời nói sai lầm của chúng ta đã dẫn dắt ta tạo ra muôn ngàn tội lỗi. Đến một thời điểm chúng ta như bừng tỉnh khỏi cơn mê, thấy ăn năn và hối hận vì tất cả những gì đã gây ra, muốn trút bỏ bớt tội lỗi cho thân tâm mình được trong sạch, thảnh thơi. Và trong đạo Phật có một phương pháp giúp cho con người làm được việc ấy. Đó chính là pháp Sám hối.

 

 

KỆ TỪ BI SÁM HỐI SỬA ĐỔI BẢN THÂN TIÊU TRỪ NGHIỆP DỮ

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 KỆ TỪ BI SÁM HỐI SỬA ĐỔI BẢN THÂN TIÊU TRỪ NGHIỆP DỮ 20

Chùa Vạn Niên