Tụng kinh Phổ Môn

369 lượt xem

Tụng kinh Phổ Môn là một bài kinh đặc biệt trong đạo Phật, được coi là kinh cứu khổ của những người đã qua đời và đang chịu nhiều khổ đau trong cõi âm. Ý nghĩa của tụng kinh Phổ Môn là giúp cho người tụng kinh và người đã qua đời được giải thoát khỏi vòng luân hồi và đạt được niết bàn.

Tụng kinh Phổ Môn cũng có ý nghĩa trong việc giải trừ nghiệp chướng, giúp cho con người được giải thoát khỏi những ràng buộc của tâm linh và đạt được sự thanh tịnh, an lạc trong cuộc sống.

Ngoài ra, tụng kinh Phổ Môn còn giúp cho người tu tập được rèn luyện tâm hồn, tăng cường sự kiên nhẫn, nhân từ và lòng từ bi, giúp cho con người có thể sống hạnh phúc và giúp đỡ được nhiều người khác trong cuộc sống.

Tụng kinh Phổ Môn

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Tụng kinh Phổ Môn 43

Chùa Vạn Niên