Khóa lễ giải hạn, cầu an đầu năm Nhâm Dần

7 lượt xem

Quan niệm dân gian cho rằng người Việt thường cúng sao giải hạn với mong muốn hóa giải mọi vận xấu về sức khỏe, sự nghiệp, tình cảm và ước muốn một năm bình an, may mắn

Khóa lễ giải hạn, cầu an đầu năm Nhâm Dần

Số TT Pháp âm Lượt tải
1 Khóa lễ giải hạn, cầu an đầu năm Nhâm Dần 16

Chùa Vạn Niên