Trả lời

Bạn Hùng Trần và Bích Ngọc thân mến!

Trong bối cảnh dịch bệnh và thực hiện cách ly xã hội ở một số địa phương hiện nay có rất nhiều chùa, đạo tràng trong vùng dịch tổ chức tụng niệm trực tuyến, hàng Phật tử trong vùng dịch cần hoan hỷ phát tâm tham dự các thời khóa tu niệm này. Việc tụng niệm qua mạng là một phương tiện thiện xảo trong tu tập, tuy không trực tiếp đến chùa để lạy Phật, lễ thầy, tụng niệm, thăm hỏi đạo hữu nhưng vẫn duy trì và tiếp nối được năng lượng tu tập, khiến cho Phật tử vững lòng hơn trước vô vàn mất mát và biến động của đời sống.

Đến giờ tụng niệm online thì tập trung trước bàn thờ Phật của gia đình (hay một nơi thích hợp), mặc áo tràng hoặc y phục chỉnh tề, mở điện thoại hoặc máy tính để kết nối trực tuyến với chùa hay đạo tràng. Bấy giờ, mắt chúng ta nhìn thấy Phật điện, tai nghe rõ tiếng thầy/cô tụng kinh, hãy liên tưởng như đang ở chùa, sau khi đảnh lễ Tam bảo thì ngồi xuống mở kinh và nhất tâm tụng niệm theo cho đến khi hoàn mãn. Nếu không có gì chướng duyên (ồn náo hoặc nhà có chuyện) hay trở ngại (về kỹ thuật máy móc, đường truyền) thì thời tụng kinh niệm Phật trực tuyến qua mạng cũng an tịnh không khác gì lúc tụng niệm ở chùa vậy. Nhờ đó mà tam nghiệp được thanh tịnh, phước đức tăng trưởng, kết nối đạo tình.

Trước khi đi ngủ, các bạn thường “đi dạo và ghé thăm” các chùa đang tụng kinh trực tuyến cũng là điều hay. Tuy nhiên đây là thời điểm ngoài thời khóa công phu trực tuyến hàng ngày nên chúng ta có thể tùy duyên tham dự. Trong tinh thần phương tiện, các bạn có thể nằm nghe kinh pháp hoặc nhạc đạo cho đến khi đi ngủ. Việc nằm nghe kinh tuy không được khuyến khích nhưng thiển nghĩ, nghe kinh pháp trước khi ngủ dù gì cũng vẫn an tịnh hơn xem nghe các việc gây loạn động tâm tư.

Việc gia đình bạn chưa có bàn thờ Phật, muốn tụng kinh thì tạm thời có hai giải pháp. Một là, bạn có thể thiết lập thời khóa cố định hàng ngày hoặc cũng có thể tranh thủ những khi rảnh rỗi, muốn tụng kinh hãy đến ngồi trước bàn học/ bàn làm việc/nơi thích hợp, mở máy tính hay điện thoại có hình Phật/hình chánh điện, sau đó lễ bái Tam bảo rồi tụng niệm (ra tiếng hoặc thầm) và hồi hướng y theo Nghi thức Tụng niệm. Hai là, nếu đã học thuộc kinh chú rồi thì trong những lúc làm việc nhà (không cần tập trung cao) bạn có thể tùy duyên tụng niệm (ra tiếng hoặc thầm) với tâm chí thành, tha thiết và tôn kính. Các bạn cũng có thể mở băng đĩa quý thầy/cô thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật, trì chú để vừa làm vừa nghe thêm.

Cần lưu tâm là việc tụng kinh, nghe pháp dù bất cứ lúc nào và ở đâu, cốt yếu vẫn là để hiểu lời Phật dạy. Sau khi hiểu lời Phật dạy rồi thì ghi nhớ để ứng dụng thực hành. Sau một thời gian thực hành Phật pháp thì nhận ra có sự chuyển hóa của thân, miệng, ý theo hướng thiện nghiệp; thân tâm an tịnh, hoan hỷ; phước đức và trí tuệ ngày một tăng thêm. Được như vậy mới có thể xem việc tu tập, tụng niệm của mình có tiến triển và đạt thành quả.

Chúc các bạn tinh tấn!

Chùa Vạn Niên