928 lượt xem

Kinh bốn Ân lớn

Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian và xuất thế gian....
[Đọc tiếp]
787 lượt xem

Kinh Pháp hoa – Giản yếu và Tiểu bản

“Giữa nhiều tiếng nói Pháp hoa, tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tiếng nói từ trong tâm của...
[Đọc tiếp]
521 lượt xem

KHAI THỊ TOÀN TẬP

  https://www.youtube.com/watch?v=JSyQjxmrQeM https://www.youtube.com/watch?v=YkWhH2LdhNk https://www.youtube.com/watch?v=MzmaK5f1rF0 https://www.youtube.com/watch?v=lsGW4HItUM8 https://www.youtube.com/watch?v=spYgn8NkEQY https://www.youtube.com/watch?v=S0PtZPz9lks https://www.youtube.com/watch?v=qDmPsD_OmjM https://www.youtube.com/watch?v=ENLifEHsdhQ https://www.youtube.com/watch?v=hVIQhAyNfw4 https://www.youtube.com/watch?v=rkPHK7Um6Qk https://www.youtube.com/watch?v=YaDbqKDy6lY https://www.youtube.com/watch?v=mSQSCBZTTLg https://www.youtube.com/watch?v=OEyLK12RcTs https://www.youtube.com/watch?v=iuovDV0Fr1k https://www.youtube.com/watch?v=8hK3r_a9jk0 https://www.youtube.com/watch?v=VumCfDyNmNk https://www.youtube.com/watch?v=8pAjOuqFGas https://www.youtube.com/watch?v=BopoLpNH04c https://www.youtube.com/watch?v=MHvwbf-DUx4...
[Đọc tiếp]
436 lượt xem

Đệ Tử Quy “Phép Tắc Người Con”

https://www.youtube.com/watch?v=vzCYCQoxZHs    
[Đọc tiếp]
666 lượt xem

PHÉP TẮC DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA 1/3

"Nước có phép nước, nhà có luật nhà"  đối với bốn chúng đệ tử của phật đều có Uy nghi...
[Đọc tiếp]
1118 lượt xem

Pháp thoại: Lược giảng về An Sỹ Toàn Thư

  Pháp thoại : Lược giảng về An Sỹ Toàn Thư, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh Từ tập...
[Đọc tiếp]

Chùa Vạn Niên