PHÉP TẮC DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA 1/3

648 lượt xem

“Nước có phép nước, nhà có luật nhà”  đối với bốn chúng đệ tử của phật đều có Uy nghi giới luật.

 

 

Chùa Vạn Niên