442 lượt xem

Mười điều tâm niệm của người xuất gia

Trong kinh Tăng Chi Bộ, có một bài kinh ngắn nói về mười pháp mà Đức Phật khuyên người xuất...
[Đọc tiếp]
350 lượt xem

Phật giáo Hà Nội: Tiếp nối lịch sử ngàn năm

Từ ngàn năm trước, khi kinh đô được dời về Thăng Long, Phật giáo tại đây đã trở thành trung...
[Đọc tiếp]
554 lượt xem

Ý nghĩa tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thế nào là cách cúng dường Phật chân chính

Mâu Ni (Muni) nghĩa là gì? Từ “thanh tịnh, bình đẳng, giác” trong tựa đề kinh này, Mâu Ni là...
[Đọc tiếp]
367 lượt xem

Cúng dường chứng quả A Na Hàm

Thời Phật tại thế, có một bà nhà giàu hết lòng tin kính Tam Bảo, bà luôn ứng dụng, hành...
[Đọc tiếp]