Hòa thượng Thích Trí Quảng được đề cử làm Quyền Pháp chủ

565 lượt xem

Hòa thượng Thích Trí Quảng được Ban thường trực Hội đồng chứng minh đề cử Giáo hội suy tôn làm Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sáng nay ngày 1/12, nhân lễ tưởng niệm tuần thứ 6 Đức Đệ tam Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM), Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có phiên họp đặc biệt.

Tại đây, Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp chủ kiêm Thư ký Hội đồng chứng minh, đã đọc tờ trình, đề cử Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật, làm Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam có phiên họp đặc biệt.
Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam có phiên họp đặc biệt.

Các vị trưởng lão tham dự cuộc họp đều bày tỏ đồng thuận với việc suy cử hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu: “việc Tăng sai, tôi không dám từ chối nhưng trong lòng có nhiều suy nghĩ”. Hòa thượng xin giữ chức ngôi vị Đệ nhất Phó Pháp chủ cho đến Đại hội Phật giáo toàn quốc, và tăng ni sẽ “chọn một vị tiêu biểu thực sự để suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ của Giáo hội”.

Hòa thượng Thích Trí Quảng được đề cử Quyền Pháp chủ Giáo hội.
Hòa thượng Thích Trí Quảng được đề cử Quyền Pháp chủ Giáo hội.

Tuy nhiên, các trưởng lão, hòa thượng tham dự phiên họp đã cùng ký vào biên bản đặc biệt, cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ Giáo hội.

Theo Điều 17, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định, trong thời gian của nhiệm kỳ, nếu Đức Pháp chủ khuyết vị thì Ban thường trực Hội đồng Chứng minh cung thỉnh một trong các vị Phó Pháp chủ đảm nhiệm Quyền Pháp chủ và thông báo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự biết để suy tôn trong Hội nghị thường niên gần nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính thức thực hiện nghi thức suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX của GHPGVN vào cuối năm 2022 tại Thủ đô Hà Hội.

Thiện Minh

Chùa Vạn Niên