Hội nghị phổ biến pháp luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

634 lượt xem

Ngày 01/10/2019, được sự đồng thuận của Chư Tôn Thiền Đức Lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, học viên của Học viện.

Ngày 18/11/2016, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội thông qua, ngày 30/12/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Luật và Nghị định số 162 đồng thời có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Để triển khai thực hiện các văn bản này, ngày 8/3/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 306/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/03/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Căn cứ vào các Quyết định này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành các Quyết định triển khai thi hành Luật, Nghị định.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị.Thay mặt Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện các quyết định nêu trên, năm 2019, Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai sâu, rộng Luật, Nghị định số 162 và các văn bản pháp luật có liên quan. Hôm nay, ngày 01/10/2019, được sự đồng thuận của Chư Tôn Thiền Đức Lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, học viên của Học viện.

Tham dự Hội nghị về phía Ban Tôn giáo Chính phủ có:

– Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ;

– Bà Nguyễn Thị Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía Lãnh đạo Học viện có:

– Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội

– Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban GDPGTƯ GHPGVN, Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội.

– Thượng toạ Thích Minh Tín – Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội.

– Ni sư Thích Diệu Bản – Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Đào tạo HVPGVN tại Hà Nội.

– Tham dự Hội nghị còn có sự có mặt của Tăng Ni sinh HVPGVN tại Hà Nội.

Thay mặt Lãnh đạo Học viện, TT, TS Thích Thanh Quyết đã phát biểu chào mừng Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Học viện, TT, TS Thích Thanh Quyết đã phát biểu chào mừng Hội nghị.

Chương trình Hội nghị cụ thể như sau:

– Về thời gian: Hội nghị diễn ra 1,5 ngày (từ ngày 01/10 đến ngày 02/10/2019) ; buổi sáng bắt đầu từ 8h -11h và buổi chiều bắt đầu từ 14h – 16h30

– Về nội dung gồm 3 vấn đề:

+ Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Giới thiệu về Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành trong lĩnh vực Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thực hiện Luật và Nghị định số 162.

 

 

 

Chư tôn đức, Tăng, Ni sinh tham dự Hội nghị phổ biến pháp luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Chư tôn đức, Tăng, Ni sinh tham dự Hội nghị phổ biến pháp luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Chùa Vạn Niên