Ý nghĩa về thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

4062 lượt xem

Om Muni Muni Maha Muniye Soha

Ý nghĩa về thần chú của Đức Phật Thích Ca Mâu 

OM – Tất cả tri thức về ba thân thể của một vị Phật và của cơ thể Thiêng liêng của Đức Phật. Hiểu biết về hai con đường giác ngộ (Phương pháp và Trí tuệ), và của hai chân lý (tuyệt đối và tương đối) có chứa tất cả sự tồn tại trong đó.

MUNI – Kiểm soát sự đau khổ của ba cõi thấp và về quan niệm sai lầm về bản ngã hiện hữu.

MUNI – Kiểm soát đau khổ của tất cả chúng sinh trong luân hồi và trên những tư tưởng tự ái ân.

MAHA MUNIYE – Kiểm soát những đau khổ gây ra bởi ảo tưởng tinh tế và qua tâm trí nhị nguyên.

SOHA – Để tâm trí tiếp nhận, hấp thụ và giữ các phước lành của thần chú.

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni – Om Muni Muni Maha Muniye Soha

OM – Phản chiếu nhận thức về vũ trụ xung quanh. Nó được sử dụng khi bắt đầu trong nhiều thần chú và có thể được coi là mở ra cho sự thật về điều gì sắp xảy ra.
MUNI – có nghĩa là hiền nhân hay người khôn ngoan.
MAHA – có ý nghĩa tuyệt vời.
SOHA – có nghĩa lời chúc mừng.
Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni có thể được coi là tinh túy của Đức Phật, bản chất của sự giác ngộ của Ngài.

Thần chú được cho là mang bản chất giác ngộ bằng chính âm thanh của các âm tiết. Một cái gì đó tràn đầy năng lượng nhưng khó giải thích. Vì vậy, bản dịch chính xác đôi khi có thể có được trong kinh nghiệm của năng lượng thần chú chứ không phải là những gì chúng ta tập trung vào cái gọi là ý nghĩa của các từ.

Thần chú được miêu tả là “một âm thanh sáng tạo được coi là biểu hiện bản chất sâu xa nhất của sự hiểu biết về vạn vật”, do đó việc đọc thần chú “có thể gợi lên một cách công thức hoặc thậm chí là huyền diệu” một trạng thái siêu việt của tâm trí và năng lượng.

Ngoài ra, thần chú là âm thanh thuần túy của bài phát biểu khai ngộ. Đó là tiếng Phạn, chứ không phải tiếng Tây Tạng. Trên thực tế, các bản dịch gần như không thể chuyển tải hết được ý nghĩa nội hàm của thần chú. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm là giải thích các âm tiết.

TA YA THA – Có nghĩa là như thế
OM – Tất cả tri thức về ba thân thể của một vị Phật và của cơ thể Thiêng liêng của Đức Phật. Hiểu biết về hai con đường giác ngộ (Phương pháp và Trí tuệ), và của hai chân lý (tuyệt đối và tương đối) có chứa tất cả sự tồn tại trong đó.
MUNI – Kiểm soát sự đau khổ của ba cõi thấp và về quan niệm sai lầm về bản ngã hiện hữu.
MUNI – Kiểm soát đau khổ của tất cả chúng sinh trong 6 cõi luân hồi và trên những tư tưởng tự ái ân.
MAHA MUNIYE – Kiểm soát những đau khổ gây ra bởi ảo tưởng tinh tế và qua tâm trí nhị nguyên.
SOHA – Để tâm trí tiếp nhận, hấp thụ và giữ các phước lành của thần chú.
Một câu trích từ Lama Thubten Yeshe:

Tịnh Thủy tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Vạn Niên