Khóa sám nguyện tại Chùa Vạn Niên

1489 lượt xem

PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội ác bởi lầm mê

Đắm trong sinh tử đã bao lần, 

Nay đến trước đài vô thượng giác

Biển trần khổ lâu đời luân lạc 

Với sinh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than.

Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Đàn con dại từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về núp bóng Từ quang….

Khóa sám nguyện bắt đầu từ 19h30 ngày 14 và 30 “âm lịch” hàng tháng được tổ chức tại chùa Vạn Niên, 364 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

Chùa Vạn Niên