Phật sự Chùa Vạn Niên năm Tân Sửu 2021 – PL 2565

3706 lượt xem

01/21/2021

Chùa Vạn Niên kính báo lịch Phật sự năm Tân Sửu 2021 – PL 2565 để toàn bộ Tăng, Ni, Phật tử, tín thí thập phương nắm được như sau:

1- Lễ Tết nguyên đán Tân Sửu

2- Lễ giải hạn, cầu an đầu năm vào các buổi:

Tối mồng 8 Tết (Thứ 6, ngày 19-2-2021)

Tối mồng 9 Tết (Thứ 7, ngày 20-2-2021)

Tối mồng 10 Tết (Chủ nhật, ngày 21-2-2021)

3- Đàn Lễ Phổ Hiền Bồ Tát cầu cho quốc thái, dân an,…

Khai đàn vào sáng ngày 2-2 âm lịch (Chủ nhật, 14-3-2021) và duy trì đến ngày 22-2 âm lịch

4- Lễ Quy y Tam Bảo, thụ Ngũ giới, thụ Bồ Tát giới (đợt 1):

Ngày 2-4 âm lịch (Thứ 5, ngày 13-5-2021)

5- Đại Lễ Phật Đản:

Đại lễ kỷ niệm ngày Đản sinh Đức Thích Ca Mâu Ni, tiến hành từ 7 giờ, ngày Rằm tháng 4 Âm lịch (Thứ 4, ngày 26-5-2021)

Kính mời Quý khách, Quý Phật tử thập phương tới Chùa dự Lễ, tắm Phật và hưởng bữa cơm chay.

6- Lễ Vu Lan:

Từ mồng 1-7 âm lịch đến ngày ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Lễ Phả độ gia tiên: Ngày 8-7 âm lịch (Chủ nhật, ngày 15-8-2021) và ngày 9-7 âm lịch

7- Lễ Quy y Tam Bảo (đợt 2):

Ngày 2-11 Âm lịch (Chủ nhật, ngày 5-12-2021)

8- Lễ Tất niên:

Rằm tháng 12 Âm lịch (Thứ 2, ngày 17-1-2021)

 

Kính mong các Phật tử sắp xếp thời gian tham gia Phật sự, góp công đức hoằng dương Giáo Pháp của Đức Phật, cũng là tìm hiểu và thực hành Giáo lý của Đức Phật, giúp cho đời sống an lạc, thành tựu Phật Đạo.

NAM MÔ HOAN HỈ ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT

Chùa Vạn Niên