Lễ Vu Lan tại Chùa Vạn niên

3128 lượt xem

Lễ Vu Lan năm nay tại chùa Vạn Niên (Hà Nội) đặc biệt vì cả nước đồng lòng chống dịch Covid-19 nhưng niềm tin hướng Phật không vì thế mà giãn cách. Đại lễ tổ chức ngắn gọn, chư tăng tới chùa được đo thân nhiệt, khử trùng, đeo khẩu trang đảm bảo an toàn phòng dịch.

Thực hiện: Quảng Từ – Tịnh Thủy

Chùa Vạn Niên