Phật sự năm Quý Mão 2023

422 lượt xem

Chùa Vạn Niên kính báo cùng các Phật tử, tín thí thập phương về Phật sự trong năm Quý Mão như sau:

Chùa Vạn Niên