PHẬT TỬ CHÙA VẠN NIÊN THỰC HIỆN “BỐ THÍ NỘI TÀI”

842 lượt xem

Hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, nghĩa cử hiến máu cứu người luôn cao đẹp, cần được phát huy. Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, các Phật tử Chùa Vạn Niên đã tham gia hiến máu tình nguyện nhằm chia sẻ những giọt máu của mình gửi đến người bệnh cần máu.

Phật tử Quảng Định chùa Vạn Niên

Hiến máu nhân đạo không chỉ là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người, còn là truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc ta. Nhờ những nghĩa cử này, đã có nhiều người được cứu sống kịp thời. Thay bằng những lời chúc tốt đẹp đến với người bệnh, hoạt động lần này mang ý nghĩa to lớn và thiết thực.

Phật tử Quảng Phong chùa Vạn Niên

Trong kinh Phật, Đức Phật và Chư Bồ tát đã trải qua hàng ngàn kiếp “bố thí nội tài” (một trong những hạnh bố thí Ba la mật) để làm gương cho các Phật tử, trong đó có hiến tặng giọt máu của mình cho sinh linh để cứu mạng sống đang bị đe dọa. Nghĩa là người bố thí sẵn sàng chịu đau, chịu mất mát để cứu lấy cuộc đời của người khác.

Như vậy, “bố thí nội tài” thì những người giàu lòng từ bi, bác ái mới làm được. Còn nếu xem thân mạng mình là quý, là quan trọng hơn thân mạng kẻ khác thì chắc chắn không bao giờ thực hiện được hạnh bố thí này.

Với tinh thần “Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc”, nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện và các cơ sở giáo dục Phật giáo hưởng ứng phong trào: “Hiến máu cứu người – hành Bồ tát đạo”.

Theo đó, đã có hàng ngàn tăng, ni, Phật tử tham gia hiến máu, hiến tạng, lan toả tinh thần từ bi của Đạo Phật, giúp hàng ngàn người bệnh được cứu sống. Hiến máu cũng là cơ hội để tăng ni thực hành hạnh nguyện Bồ tát.

Quảng Từ

Chùa Vạn Niên