Lời phả khuyến

1890 lượt xem

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Kính thưa Quý vị Phật Tử – Thiện nam – Tín nữ cùng các quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước.

Chùa Vạn Niên – 364 Đường Lạc Long Quân- Quận Tây Hồ – TP Hà Nội. Là ngôi Cổ Tự đã hơn 1.000 năm nay, đã trải qua nhiều năm tháng nên hiện tại, nơi Thờ Điện Mẫu (Điện Mẫu), tường xây, Tượng Mẫu, Cung Mẫu cùng với thời gian đang xuống cấp.

Vì vậy nhà Chùa cũng đã tháo dỡ để xây dựng và tôn tạo lại “Điện Mẫu (Điện Mẫu), tường xây, Tượng Mẫu, Cung Mẫu”.

Giúp cảnh Chùa và Điện Mẫu được tôn nghiêm, phục vụ ngày càng nhiều hơn quý khách thập phương hành Lễ và chiêm bái.

Nhà Chùa có lời phả khuyến tới quý vị Phật tử – Thiện nam – Tín nữ – cùng quý mạnh thường quân, tuỳ hỷ phát tâm công đức trùng tu điện Mẫu, giúp nhà Chùa xây dựng, tôn tạo, tôn Tượng, điện Mẫu, cho thêm phần Tôn Nghiêm khang trang, nơi thờ Mẫu.

Nhà Chùa tri ân công đức của quý Phật Tử – Thiện Nam – Tín Nữ cùng Quý Mạnh Thường Quân – Chúc Quý Vị Thân Tâm thường An Lạc – Cát Tường Như Ý.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT – Tác Đại Chứng Minh

Trụ Trì Chùa Vạn Niên,Thượng Toạ – Thích Minh Tuệ.

 

Mọi phát tâm công đức trùng tu điện Mẫu xin gửi về

Địa chỉ: 364 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024 3836 3055

Hoặc số Tài khoản: 19022922471015 Ngân hàng Techcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Danh Minh 

 

Chùm ảnh đang sửa chữa của nhà Chùa

 

 

Chùa Vạn Niên