Phật sự năm Canh tý 2020 – PL 2564

2046 lượt xem

Chùa Vạn Niên kính  báo cùng các Phật tử, tín thí thập phương về những Phật sự trong năm Canh Tý (2020)

  1. Lễ tết Nguyên Đán Canh – Tý
  2. Lễ Cầu an – Giải hạn đầu năm:

Vào các buổi tối (từ 19h00) ngày mồng 8,mồng 9 và mồng 10 Tết (ứng với thứ bẩy 01/02/2010 – CN ngày 02/02/2010 – và thứ hai  ngày 03/02/2010) Các gia đình có nhu cầu, xin đăng ký tại Chùa.

  1. Đàn lễ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Cầu cho Quốc thái, dân an, nhà nhà cầu tài lộc, cầu bình an…

Khai Đàn vào sáng 02/02/năm Canh tý và duy trì đàn lễ đến ngày 26//02/năm Canh tý (Tạ Đàn lễ  và Cúng Mông Sơn thí thực)

  1. Lễ Quy Y Tam Bảo, Thụ Ngũ Giới, thụ Bồ – tát giới (Đợt 1)

Ngày 02 tháng 4 âm lịch (Thứ sáu, 24/4/2010)

  1. Đại lễ PHẬT ĐẢN: Ngày 15/ 4 âm lịch (Thứ 5 ngày 07/5/2020)

Kỷ niệm lần thứ 2643, ngày Đản sinh Đức Phật Thích –Ca Mâu- Ni.

Lễ kỷ niệm từ 7h đến 21h. Kính mời Quý khách, Quý Phật tử thập phương tới Chùa dự Lễ, tắm Phật, và hưởng bữa cơm chay

  1. Lễ Vu – Lan: từ 01/7 âm lịch, đến 15/7 âm lịch

Lễ Phả Độ Gia Tiên: Ngày 08 ngày 09/7 âm lịch (thứ tư ngày 26 ngày 27/8/2020)  

  1. Lễ Quy Y Tam – Bảo (đợt 2)

Ngày 02/11 âm lịch (thứ ba ngày 15/12/2020)

  1. Lễ Tất Niên (lễ tạ): 15/12 âm lịch (Thứ tư ngày 27/01/2021)

Các Phật tử đã Quy Y, cần sắp xếp để tham gia Phật sự, góp công đức hoằng dương Giáo Pháp của Phật;cũng là dịp tìm hiểu và thực hành Giáo lý của Đức Phật, giúp cho đời sống an lạc, thành tựu Phật Đạo.

NAM MÔ HOAN HỶ ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT.

Chùa Vạn – Niên, điện thoại: 024 38 363 055

Websai: chuavannien.vn

TRỤ TRÌ

Thượng Tọa THÍCH MINH TUỆ

 

 

 

 

 

Chùa Vạn Niên